pmb orbiton

Asfalty modyfikowane ORBITON to grupa lepiszczy przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach przenoszących ruch ciężki lub w nawierzchniach specjalnych (mosty, cienkie warstwy ścieralne itd.). Prawidłowo zaprojektowane mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem tych asfaltów wykazują lepsze właściwości w porównaniu z asfaltami drogowymi o podobnej twardości (penetracji).
Paleta zastosowań asfaltów modyfikowanych jest bardzo szeroka w odniesieniu zarówno do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jak i kategorii ruchu. Poniżej przedstawiono typowe zastosowania poszczególnych rodzajów asfaltów modyfikowanych.
przesuń w dół
ORBITON 10/40-65 jest najtwardszym asfaltem modyfikowanym z obecnie produkowanych przez GK ORLEN. Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia przeznaczony jest do warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej zaprojektowanej z mieszanki o wysokim module sztywności AC WMS. Może być także stosowany do mieszanek standardowego betonu asfaltowego AC. Wyniki badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralnych z tym asfaltem wskazują, że jest on odpowiedni do nawierzchni obciążonych powolnym i ciężkim ruchem, takich jak place postojowe, pasy powolnego ruchu oraz strefy skrzyżowań. Nie zaleca się stosowania tego asfaltu w warstwach ścieralnych. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 10/40-65 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 1.
przesuń w dół

ORBITON 25/55-60

ORBITON 25/55-60 należy do najpopularniejszych rodzajów asfaltów modyfikowanych w Polsce. Stosowany jest do warstw podbudowy i wiążących z betonu asfaltowego AC oraz betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS (przy wymaganiu modułu sztywności Sm powyżej 14000 MPa). Może być także stosowany w warstwach ścieralnych z SMA na odcinkach obciążonych ciężkim, powolnym ruchem oraz do mieszanek asfaltu lanego MA. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 25/55-60 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania oraz właściwości asfaltu modyfikowanego ORBITON 25/55-60 produkowanego w 2016 roku (wyniki badań ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484)
przesuń w dół
ORBITON 45/80-55 jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce asfaltów modyfikowanych. Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do warstw ścieralnych (AC, SMA, BBTM). Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-55 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 3.
przesuń w dół

ORBITON 45/80-65

ORBITON 45/80-65 jest asfaltem modyfikowanym przeznaczonym do zastosowań w warstwach ścieralnych oraz do zastosowań specjalnych. Charakteryzuje się bardzo dużą sprężystością, wysoką temperaturą mięknienia oraz korzystnymi właściwościami niskotemperaturowymi. Duża zawartość polimeru oraz wysoka lepkość czynią go lepiszczem dość trudnym we wbudowywaniu podczas niekorzystnych warunków pogodowych (szybkie sztywnienie warstwy, problemy z zagęszczaniem). Wysoka temperatura mięknienia i wysoki stopień modyfikacji sprawia, że może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na rozciąganie i odporność na zmęczenie w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi. Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 stosowany jest głównie w warstwach ścieralnych, także do mieszanek asfaltu porowatego PA. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-65 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania oraz właściwości asfaltu modyfikowanego ORBITON 45/80-65 produkowanego w 2016 roku (wyniki badań ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484)
przesuń w dół
ORBITON 65/105-60 jest lepiszczem zaprojektowanym do stosowania w cienkich warstwach ścieralnych na gorąco, w mieszankach o dobrym szkielecie mineralnym, np. SMA 5, SMA 8, BBTM itd. Produkowany jest z miękkiego asfaltu bazowego z dużą zawartością polimeru, co w konsekwencji pozwala uzyskać produkt o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych i świetnej elastyczności. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego ORBITON 65/105-60 oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 5.

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl