Zamów bezpłatną książkę! Wypełnij formularz:
grafika - logo poradnik
Label
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych dla celów marketingowych .
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock) na podany przeze mnie adres email informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422).
Zgadzam się na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock)
Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock). Dane te będą przetwarzane w celu wysyłki książki i oraz w celu umożliwienia przesyłania materiałów dotyczących oferty Spółki. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla zamówienia książki. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
grafika - cień

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY CZYTELNICY!

Z satysfakcją przekazujemy Państwu nową publikację techniczną, przygotowaną przez Biuro Badań i Rozwoju spółki ORLEN Asfalt. Oddana do rąk Czytelników książka składa się z dwóch części - pierwsza związana jest z projektowaniem składu mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem ORBITON HiMA, druga dotyczy zastosowania różnych możliwości wykorzystania ORBITON HiMA w warstwach asfaltowych nawierzchni podatnych. Jest to wydanie wyjątkowe, gdyż dotyka zagadnień rzadko opisywanych w krajowej literaturze technicznej, lub w ogóle wcześniej niepublikowanych.
Chociaż asfalty wysokomodyfikowane typu HiMA są dostępne na rynku od roku 2014, to wciąż poznajemy ich właściwości, a także uczymy się ich prawidłowej aplikacji. Jest to proces typowy dla nowych produktów o specyficznych cechach. Choć wizualnie nie różnią się od typowych asfaltów, to są materiałem o zupełnie innych właściwościach użytkowych i nieco innej technologii stosowania. Zastosowanie ORBITON HiMA w pakiecie warstw asfaltowych po raz pierwszy od początku stosowania lepiszczy bitumicznych, czyli od ponad 100 lat, pozwala na swobodne decydowanie o układzie warstw w nawierzchni.
Jesteśmy przekonani, że zawartość tej publikacji okaże się wartościowa i przydatna w Państwa codziennej pracy, a jej lektura jeszcze bardziej pozwoli zgłębić tematykę zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA.
Zarząd Spółki ORLEN Asfalt
przesuń w dół
spis tresci

CZ. I MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE Z ORBITON HiMA

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
ZASADY PROJEKTOWANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
ASFALTY WYSOKOMODYFIKOWANE POLIMERAMI ORBITON HIMA
PROJEKTOWANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z ORBITON HIMA
WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z ORBITON HIMA
ZAGĘSZCZALNOŚĆ MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z ORBITON HIMA
TEMPERATURY TECHNOLOGICZNE – ZALECENIA STOSOWANIA ORBITON HIMA

CZ II NAWIERZCHNIE Z ORBITON HiMA

PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
PRZEGLĄD TEORII ORAZ METOD PROJEKTOWANIA
ZMĘCZENIE WARSTW ASFALTOWYCH
MODELE MATERIAŁOWE
KONCEPCJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PROGNOZOWANIE TRWAŁOŚCI METODĄ S-VECD
DANE MATERIAŁOWE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
przesuń w dół

materiały do pobrania

Przejdź do strony

orlen asfalt

ORLEN ASFALT NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN I JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWEJ DOSTAWCÓW LEPISZCZA ASFALTOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI DROGOWYCH NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH.

W ramach konsolidacji w grupie ORLEN, spółka wspólnie z ORLEN Asfalt Česká Republika oraz ORLEN Lietuva tworzy segment asfaltowy, którego ofertę stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):
  • asfalty drogowe,
  • asfalty modyfikowane ORBITON,
  • asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
  • asfalty wielorodzajowe,
  • asfalty przemysłowe.
przesuń w dół

Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji

Komórka organizacyjna spółki ORLEN Asfalt. Istnieje od początku funkcjonowania spółki, tzn. od 2003 r. Zajmuje się prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych w zakresie lepiszczy asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, marketingiem technicznym oraz tworzeniem nowych wyrobów. Dla klientów firmy świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie zastosowań lepiszczy asfaltowych produkowanych przez spółkę.
...
rozwińzwiń

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl

Polityka prywatności
Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt