orbiton HiMA

Prace badawcze i wdrożeniowe wysokomodyfikowanych lepiszczy asfaltowych wykazały, że są one produktami o ponadstandardowych właściwościach funkcjonalnych. Charakteryzują się między innymi bardzo dobrą odpornością na koleinowanie, działanie wody i mrozu, znakomitą wytrzymałością zmęczeniową oraz odpornością na pękanie. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu znacznie większych ilości specjalnego elastomeru SBS. W przypadku asfaltów wysokomodyfikowanych stosuje się zawartość polimeru przekraczającą 7% m/m, co powoduje odwrócenie faz w mieszaninie asfaltu z polimerem a wytworzona w ten sposób ciągła sieć polimerowa (faza polimerowa), działa w lepiszczu i mieszance mineralno-asfaltowej jak elastyczne „zbrojenie”.
Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, są więc szczególnie predestynowane do zastosowań wymagających bardzo dużej trwałości, takich jak:
  • nawierzchnie asfaltowe poddawane bardzo dużym naprężeniom i odkształceniom,
  • warstwy o dużej odporności na niskie temperatury,
  • cienkie i ultra-cienkie warstwy ścieralne,
  • podbudowy asfaltowe o bardzo dużej trwałości zmęczeniowej.
Asfalty wysokomodyfikowane są również dedykowane do zastosowań w nawierzchniach długowiecznych typu perpetual pavements, w których ostatnia dolna warstwa asfaltowa charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i wytrzymałością zmęczeniową. Wykorzystanie ORBITON HiMA w tej specjalnej warstwie przeciwzmęczeniowej pozwala osiągnąć bardzo długi cykl życia nawierzchni.
rozwińzwiń
przesuń w dół
ORBITON 25/55-80 HiMA przeznaczony jest wyłącznie do specjalnych zastosowań, przede wszystkim do warstw podbudowy i warstw wiążących w miejscach występowania ruchu powolnego lub obciążeń punktowych. Ze względu na dużą twardość tego lepiszcza należy pamiętać o odpowiednich warunkach na budowie. Wymagania wobec asfaltu wysokomodyfikowanego ORBITON 25/55-80 HiMA oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 1.
przesuń w dół

ORBITON 45/80-80 HiMA

ORBITON 45/80-80 HiMA przeznaczony jest do wszystkich warstw nawierzchni poddawanych bardzo dużym obciążeniom oraz pracujących w niskiej temperaturze, a także do stosowania w miejscach specjalnych np. na obiektach mostowych. Wymagania wobec asfaltu wysokomodyfikowanego ORBITON 45/80-80 HiMA oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania oraz właściwości asfaltu wysokomodyfikowanego ORBITON 45/80-80 HiMA produkowanego w 2016 roku (wyniki badań ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., akredytacja PCA nr AB 484)
przesuń w dół
ORBITON 65/105-80 HiMA przeznaczony jest głównie do warstw ścieralnych z BBTM, UTLAC, DSH, PA oraz technologii specjalnych np. warstw SAMI. Można go również stosować do wytwarzania emulsji asfaltowych przeznaczonych do slurry seal. Wymagania wobec asfaltu wysokomodyfikowanego ORBITON 65/105-80 HiMA oraz wyniki kontroli laboratoryjnej prowadzonej w 2016 roku przedstawiono w tablicy 3.

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl